Zapytanie cenowe – Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Zapytanie cenowe – Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

09:57 10 Grudzień w Aktualności

z dnia 10.12.2013 r. na Eksperta Sieciowego, świadczącego usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla potrzeb projektu „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 5.2.

 

Zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt systemowy PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

Pobierz treść zapytania