Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe

12:41 10 Listopad w Zapytania ofertowe

ZAMAWIAJĄCY ARR „ARLEG” S.A. W LEGNICY PRZEDKŁADA ZAPYTANIE O CENĘ NA ZAPEWNIENIE NOCLEGU WRAZ Z WYŻYWIENIEM ORAZ WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z SERWISEM KAWOWYM

Szczegóły poniżej:

Ofertę cenową należy sporządzić w formie pisemnej (wypełniając niniejszy formularz) i dostarczyć do zamawiającego do dnia 24.11.2014 do godziny 12.00 do siedziby zamawiającego:

  1. osobiście do sekretariatu ARR „ARLEG” S.A., ul. M. Rataj 26, 59-220 Legnica,
  2. pocztą na adres: ARR „ARLEG” S.A., ul. M. Rataja 26, 59-220 Legnica,
  3. faksem: 76 862-09-68
  4. mailowo na adres: adam.zysk@arleg.eu