Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Kadry i płace w praktyce z uwzględnieniem wpływu RODO na funkcjonowanie działu kadr” dla 1 uczestnika.

Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Kadry i płace w praktyce z uwzględnieniem wpływu RODO na funkcjonowanie działu kadr” dla 1 uczestnika.

17:28 15 Luty w Aktualności, Zapytania ofertowe

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26 – realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Kadry i płace w praktyce z uwzględnieniem wpływu RODO na funkcjonowanie działu kadr” dla 1 uczestnika.

Zapytanie ofertowe 15.02.2018 KADRY I PŁACE

Formularz oferty Wykonawcy Kadry i płace – załącznik nr 1

Ośw. o speł. war. w post. Kadry i płace – załącznik nr 2

Ośw. o braku powiązań os. i kap. Kadry i płace- załącznik nr 3

Wybór oferty Kadry i płace w praktyce 28.02.2018