Zapraszamy do składania ofert na usługę szkolenia zawodowego pn.: „Tkactwo i filcowanie”

Zapraszamy do składania ofert na usługę szkolenia zawodowego pn.: „Tkactwo i filcowanie”

14:18 30 Styczeń w Aktualności, Zapytania ofertowe

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26  – realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Tkactwo i filcowanie” dla 1 uczestnika.

Zapytanie ofertowe 30.01.2018

Formularz oferty Wykonawcy – załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu – załącznik nr 2

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 3

 

Informacja dotycząca unieważnienia postępowania pn. Tkactwo i filcowanie (13.02.2018)