Spotkania informacyjne dotyczące konkursu „Projekty aplikacyjne” (konkurs 1/4.1.4/2017) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu „Projekty aplikacyjne” (konkurs 1/4.1.4/2017) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

21:38 04 Wrzesień w Aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze , wślad za informacją ze strony Ministerstwa Rozwoju , zwraca się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji w związku z tym, że 7.09.2017 r. (Warszawa) oraz 19.09.2017 r. (Katowice) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)  organizuje spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem realizowanym w ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Poddziałanie służy wsparciu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych realizowanych w ramach konsorcjum, tworzonego przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jedną jednostkę naukową. Projekty finansowane w ramach instrumentu powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów co najmniej w skali polskiego rynku.

Link do informacji o spotkaniach dot. ww konkursu:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14142017projekty-aplikacyjne/aktualnosci/art,5446,spotkania-informacyjne-dotyczace-konkursu-projekty-aplikacyjne-konkurs-14-1-42017-realizowanego-w-ramach-programu-operacyjnego-i.html

Spotkanie z Warszawy (07.09.2017 r.) będzie transmitowane on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl.