Rozpoczęliśmy realizację projektu „Granty na doradztwo”

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Granty na doradztwo”

21:21 09 Październik w Aktualności, Projekt Granty MSP 2017

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. informuje, iż rozpoczęła realizację projektu pn.

„GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA MSP Z OBSZARU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO”

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dz. 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB  w ramach partnerstwa ARR „ARLEG” S.A., Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

 

Przedmiotem projektu jest realizacja działań mających na celu wsparcie MSP z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji, w tym MSP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy) i MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu poprzez dostarczenie środków finansowych (grantów) na skorzystanie z usług doradczych specjalistycznych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, które nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

 

Maksymalny poziom dofinansowania (grantu):  85%

Kwota dofinansowania (grantu): średnio 37.402,16 zł, przy czym nie więcej niż 150.000,00 zł

Planowane uruchomienie naboru wniosków o udzielenie grantu: listopad 2017 r.