Relacja z konferencji „WSPARCIE DLA TWOJEGO BIZNESU”.

Relacja z konferencji „WSPARCIE DLA TWOJEGO BIZNESU”.

21:22 29 Listopad w Aktualności

Na konferencji prasowej  w Głogowie w obecności Rafaela Rokaszewicza – Prezydenta Miasta, Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Łukasza Puźnieckiego –Prezesa ARR „ARLEG”  został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju reprezentowanym przez Prezesa Marka Ignora. Celem porozumienia jest współpraca w zakresie promocji działalności DFR na terenie Głogowa oraz informowanie przedsiębiorców o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na działalność gospodarczą. Zwieńczeniem konferencji było otrzymanie przez Gminę Miejską Głogów certyfikatu ” Gmina przyjazna MŚP”.

Konferencja pt. „WSPARCIE DLA TWOJEGO BIZNESU ” , która odbyła się Ratuszu skierowana była do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mogli się dowiedzieć m.in. o wsparciu firm w formie bezzwrotnych grantów oferowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 czy też finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw dzięki zwrotnym instrumentom finansowym i wsparciu kapitałowemu. Podczas konferencji działały punkty informacyjne ARR „ARLEG” oferujące możliwość indywidualnych konsultacji.