Relacja z konferencji „Akademia Inspiracji DWUP”

Relacja z konferencji „Akademia Inspiracji DWUP”

16:29 22 Listopad w Aktualności

W dniu 22 listopada 2016 r. (wtorek) w Inkubatorze Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy odbyło się spotkanie z cyklu „Akademia Inspiracji DWUP” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Spotkanie otworzył Łukasz Puźniecki – Prezes Zarządu ARR „ARLEG” S.A. Następnie głos zabrał Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy oraz p. Wojciech Szajnar – Dyrektor Departamentu Usług Rozwojowych – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Po przerwie swoje prezentacje wygłosiły: Joanna Milczarz – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego i Usług ARR „ARLEG” S.A., Magdalena Roicka – Dyrektor Wydziału Projektów ARR „ARLEG” S.A. oraz Monika Ogrodnik – Zastępca Kierownika Wydziału Aktywizacji Zawodowej w DWUP.

W spotkaniu wzięły udział podmioty świadczące usługi rozwojowe oraz ponad 130 przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którym przedstawiono możliwości wsparcia, dla nich samych jak i ich pracowników, poprzez usługi doradcze oraz szkoleniowe (dofinansowanie od 50% do 80%) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Podczas spotkania zostały zaprezentowane założenia projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” oraz została omówiona procedura związana z dofinansowaniem usług rozwojowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówili zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych, w tym Regulaminu Bazy. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie arleg.eu/aktywizacja-rynku-pracy