Przetarg nieograniczony p. „Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego”

Przetarg nieograniczony p. „Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego”

22:47 02 Styczeń w Aktualności, Zapytania ofertowe

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników.  Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

POBIERZ:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 02.01.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta – 2.01.2017

Załącznik nr 2 do SIWZ- oswiadczenia – 2.01.2017

Załącznik nr 3 do SIWZ- wzor zobowiazania -2.01.2017

Załacznik nr 4 do SIWZ- wzor listy podmiotow -2.01.2017

Załącznik nr 5 do SIWZ- wzor umowy – 2.01.2017

 

Pytania i odpowiedzi 05.01.2017 – do wiadomosci publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę samochodów osobowych w formie leasingu z prośbą o zamieszczenie pod aktualnością o ogłoszeniu przetargu na DOSTAWĘ SAMOCHODÓW. (13 stycznia 2017)

Pobierz: ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

 

Pytania i odpowiedzi 10.01.2017 – do wiadomosci publicznej nr 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.01.2017

 

.

.