Tajemniczy Dolny Śląsk

Okres realizacji projektu

2013 -2014 rok

Kategoria
Projekt zakończony, Region
Opis projektu

Spółka Akcyjna Stawy Milickie w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A., od 01.04.2013 r.  realizuje  projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Poddziałanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, pod nazwą „TAJEMNICZY DOLNY ŚLĄSK – NAUCZYCIEL EDUKACJI REGIONALNEJ”.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROJEKTU