Punkty informacyjno-kontaktowe RPO WD

Okres realizacji projektu

12.11.2008 do 31.12.2014

Kategoria
Projekt zakończony
Opis projektu

12 listopada 2008 roku konsorcjum pięciu dolnośląskich agencji rozwoju regionalnego rozpoczęło realizację projektu: Utworzenie i prowadzenie siedmiu Punktów Informacyjno – Kontaktowych ds. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w województwie dolnośląskim.

Projekt realizowany jest w terminie 12.11.2008 do 31.12.2014, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, na podstawie Umowy nr DN-Z/29.081-146/08 z Województwem Dolnośląskim.

STRONA PUNKTÓW INFORMACYJNYCH