Projekt STEP

Okres realizacji projektu

01.2012r. – 12.2014r.

Kategoria
Projekt zakończony, Region
Opis projektu

Projekt STEP to międzynarodowa inicjatywa w ramach Programu współpracy międzynarodowej INTERREG IV C 2007-2013, którego głównym celem jest poprawa efektywności polityk regionalnych poprzez wykorzystanie procesu kapitalizacji polegającego na wykorzystywaniu dotychczasowych doświadczeń w określonych obszarach polityki regionalnej. Działania w ramach programu mają charakter międzyregionalny i koncentrują się na gromadzeniu i analizie rezultatów oraz upowszechnieniu dobrych praktyk wypracowanych w danym obszarze polityki regionalnej.

PRZEJDŹ DO STRONY PROJEKTU

lub www.steproject.eu