Projekt ActEE

Okres realizacji projektu

od 01.05.2011 do 30.04.2014

Kategoria
Projekt zakończony, Region
Opis projektu

ActEE ma na celu zidentyfikowanie i upowszechnienie dobrych praktyk oraz skutecznych narzędzi komunikacyjnych promujących efektywność energetyczną. Benchmarking istniejących w naszym regionie działań i metod promocji w połączeniu z doświadczeniami partnerów zagranicznych umożliwia wypracowanie wspólnego, uniwersalnego pakietu skutecznych narzędzi komunikacyjnych, jednocześnie obniżając jego koszt i poszerzając zasięg działania.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROJEKTU