Granty na usługi doradcze dla MSP z obszaru Legnicko-Głogowskiego

Okres realizacji projektu

Wrzesień 2017 - sierpień 2019

Kategoria
Obecnie realizowany
Opis projektu

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, dz. 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Przejdź do : STRONA PROJEKU