Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Okres realizacji projektu

od lipca 2013 do czerwca 2015

Kategoria
Obecnie realizowany
Opis projektu

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Poprzez realizowany projekt wsparciem zostaną objęci przedsiębiorcy z sektora MSP w procesie wprowadzania innowacji do praktyk ich działalności gospodarczej przez zapewnienie im dostępu do wystandaryzowanej, wysokiej jakości usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym świadczonej przez podmiot należący do Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług (KSI KSU).

WIĘCEJ O PROJEKCIE