Dolnośląski Klaster Metalowy

Kategoria
Projekt zakończony, Region
Opis projektu

Dolnośląski Klaster Metalowy  (DKM) to grupa przedsiębiorstw z branży metalowej, współpracujących wzajemnie ze sobą na różnych płaszczyznach, wspomagana przez jednostki naukowo-badawcze i instytucje otoczenia biznesu.

STRONA PROJEKTU:  dkm.arleg.eu