Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy

Kategoria
Obecnie realizowany
Opis projektu

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 520 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt będzie realizowany na terenie Dolnego Śląska, w ramach partnerstwa utworzonego przez DAWG Sp. z o.o., ARLEG SA, AGROREG SA oraz KARR SA.

 

 

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROJEKTU