AKCELERATOR INNOWACJI

Okres realizacji projektu

Od 2015 roku - bezterminowo

Kategoria
Obecnie realizowany
Opis projektu

AKCELERATOR INNOWACJI jest funduszem kapitału zalążkowego, działającym w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A., inwestującym środki finansowe w innowacyjne pomysły biznesowe we wczesnych etapach ich rozwoju.

Fundusz dysponuje środkami finansowymi pozyskanymi  z wyjść kapitałowych przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ze spółek zawiązanych w ramach realizowanego w latach 2009-2015  projektu AKCELERATOR INNOWACJI W OPARCIU O POTENCJAŁ NAUKOWY I GOSPODARCZY DOLNEGO ŚLĄSKA, POIG Działanie 3.1.

STRONA PROJEKTU – www.akcelerator.arleg.eu