AKCELERATOR INNOWACJI

Okres realizacji projektu

2009 - 2014 rok

Kategoria
Obecnie realizowany
Opis projektu

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. realizuje projekt pod nazwą „Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska”. AKCELERATOR INNOWACJI oferuje wsparcie doradcze i kapitałowe dla innowacyjnych pomysłów w początkowych etapach ich rozwoju.

STRONA PROJEKTU – www.akcelerator.arleg.eu