Podpisaliśmy kolejną umowę z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju na udzielanie pożyczek przedsiębiorcom

Podpisaliśmy kolejną umowę z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju na udzielanie pożyczek przedsiębiorcom

21:44 01 Wrzesień w Aktualności

Informujemy, że w dniu 01 września 2016 r., Dolnośląski Fundusz Rozwoju podpisał szóstą Umowę o Pośrednictwo Finansowe w ramach pierwszego Konkursu na Pośredników Finansowych. Umowa na kwotę 8 000 000,00 PLN została zawarta z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.. Umowę podpisali: Łukasz Puźniecki – Prezes Zarządu oraz  Jacek Kaszuba – Członek Zarządu.

Na jej podstawie Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. udzielać będzie przedsiębiorstwom z województwa dolnośląskiego pożyczek obrotowych ze środków Post-JEREMIE.

źródło: www.dfr.org.pl/arleg-s-a-podpisanie-umowy/