Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa systemu informatycznego”

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa systemu informatycznego”

16:01 23 Marzec w Aktualności

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. Dostawa systemu informatycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników. Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

Załączniki:

 

14 kwietnia 2017 – Zmiana terminu zamówienia

 

21 kwietnia 2017 – Zmiana terminu zamówienia

 

28 kwietnia 2017 – Zmiana terminu zamówienia

05 maja 2017 – Zmiana terminu zamówienia

 

10 maja 2017 – Zmiana terminu zamówienia i modyfikacja SIWZ

 

16 maja 2017 – Zmiana terminu zamówienia i modyfikacja SIWZ

 

Informacja z otwarta ofert (24.05.2017)

 

Informacja z o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.06.2017)

 

Informacja z o wyborze najkorzystniejszej oferty (04.07.2017)

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (21.07.2017)