Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego”.

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego”.

20:19 23 Luty w Aktualności

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników.  Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Załączniki: