OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO FUNDUSZU AKCELERATOR INNOWACJI

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO FUNDUSZU AKCELERATOR INNOWACJI

20:07 02 Czerwiec w Akcelerator Innowacji, Aktualności

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza  z dniem 2 czerwca 2017 r.

NABÓR WNIOSKÓW w ramach Funduszu AKCELERATOR INNOWACJI

Fundusz oferuje wsparcie doradcze i kapitałowe dla innowacyjnych pomysłów w początkowych etapach ich rozwoju. Pomysły o najlepszym potencjale ekonomicznym i rynkowym mogą liczyć na zasilenie kapitałowe poprzez utworzenie przez ARR „ARLEG” S.A. z Pomysłodawcą spółki, w której ARR „ARLEG” S.A.  obejmie udziały do kwoty 150 000 euro, stanowiące poniżej 50% kapitału zakładowego spółki.

Zapraszamy autorów innowacyjnych pomysłów: osoby fizyczne, osoby prawne lub osoby prowadzące działalność gospodarczą do składania wniosków.

Szczegółowe warunki naboru  oraz zasady działania Funduszu określone są w Regulaminie Funduszu AKCELERATOR INNOWACJI.

Aby zgłosić swój pomysł wystarczy wypełnić Wniosek do Funduszu wraz z CV oraz złożyć go w siedzibie ARR „ARLEG” S.A., przesłać pocztą lub wysłać drogą elektroniczną na adres akcelerator@arleg.eu.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 31 SIERPNIA 2017 r.

Informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu 76 862 27 77 wew.340

 

STRONA PROJEKTU:  akcelerator.arleg.eu

Załączniki: