Wybrane projekty opracowane przez A.R.R. „ARLEG” S. A.

Wykonaliśmy Plany Rozwoju lokalnego dla:

 • Miasta Chojnów
 • Gminy Rudna
 • Gminy Wiejskiej Złotoryja
 • Gminy Miłkowice
 • Gminy Zagrodno

Opracowaliśmy „Zintegrowane Plany Rozwoju Transportu Publicznego” dla

 • Miasta Legnica
 • Miasta Lubin
 • Miasta Głogowa

Opracowaliśmy plany rewitalizacji miast:

 • „Program Rewitalizacji Śródmieścia i części obrębu Fabryczna w Legnicy”
 • „Lokalny Program Rewitalizacji Śródmieścia Głogowa -Osiedli Chrobry, Kopernik, Kościuszki i Hutnik 1”
 • „Lokalny Program Rewitalizacji Historycznej Części Głogowa”
 • „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Chojnów na lata 2007 – 2013”
 • „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Złotoryja na lata 2007 – 2013”

Stworzyliśmy „Program Ochrony Środowiska” oraz „Program Gospodarki Odpadami” dla:

 • Miasta, Gminy oraz powiatu Bolesławiec
 • Gmin Gromadka, Osiecznica i Nowogrodziec

Lista wybranych projektów realizowanych w latach 2007-2013

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013:

 

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2786 D- ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II w celu poprawy dostępności do Parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości –
  dofinansowanie 2 367 344,12 zł
 • Budowa drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG)
  w Okmianach – dofinansowanie 2 367 344,12 zł
 • Budowa Przedszkola w Prochowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 1
  dofinansowanie 2 181 515,57 zł
 • Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach – dofinansowanie 2 967 529,12 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu o salę gimnastyczną i zespół socjalny z blokiem żywieniowym – dofinansowanie 2 676 924,15 zł
 • Budowa szkoły podstawowej, nadbudowa sali sportowej, przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Piotrowicach – dofinansowanie 3 067 428,53 zł
 • Budowa hali sportowej z zapleczem oraz łącznikiem do Szkoły Podstawowej
  i Gimnazjum w Pielgrzymce – dofinansowanie 3 374 404,78 zł
 • Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły
  z przeznaczeniem na przedszkole w miejscowości Grębocice ul. Kościelna 18A – dofinansowanie 486 019,38 zł
 • Przedszkole w Wądrożu Wielkim – przebudowa po pożarze – dofinansowanie 868 070,71 zł
 • Budowa Gminnego Przedszkola w Jerzmanowej oraz kotłowni z instalacją gazową, drogi wewnętrznej z chodnikiem na działce nr 547/147 – dofinansowanie 640 260,66 zł
 • Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, przy ul.Jeleniogórskiej 4 – dofinansowanie 1 387 657,30 zł
 • Zakup i wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze – dofinansowanie 165 204,47 zł
 • Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy – dofinansowanie 9 696 467,71 zł
 • Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia z Punktem Aptecznym w Tyńcu Legnickim – dofinansowanie 734 164,74 zł
 • Budowa nowej siedziby Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra
  dofinansowanie 2 376 810,01 zł
 • Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Pielgrzymce- dofinansowanie 749 227,06 zł
 • Zakup sprzętu medycznego oraz adaptacja sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych przez MGZZOP w Ścinawie – dofinansowanie 277 097,59 zł
 • Modernizacja obiektu w Sokolnej i wyposażenie w sprzęt medyczny Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Paszowicach – dofinansowanie 222 240,90 zł
 • Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Piłsudskiego – dofinansowanie 5 101 604,33 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D Prochowice – Jawor (Rogoźnik – Polanka) – dofinansowanie 3 801 932,10 zł
 • Poprawa bazy turystycznej Ziemi Jaworskiej poprzez budowę szkolnego schroniska młodzieżowego „Chata w Kłonicach” – dofinansowanie 948 436,23 zł
 • Rozwój bazy turystycznej Powiatu Lubińskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego – dofinansowanie 1 423 695,19 zł
 • Budowa Centrum Turystki i Kultury w Ścinawie – dofinansowanie 1 430 452,02 zł
 • Legnicki Festiwal Srebra SREBRO 2010 – dofinansowanie 292 580,40 zł
 • Budowa infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie elektronicznego podpisu i obiegu dokumentów w Gminie Pielgrzymka – dofinansowanie 258 010,61 zł
 • Podpis elektroniczny, zakup sprzętu komputerowego, wielofunkcyjnego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu – \”E-urząd”\ – dofinansowanie 333 436,29 zł
 • Utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji Pedagogicznej i Bibliotecznej w Bolesławcu – dofinansowanie 397 647,00 zł
 • e-urząd w Gminie Wądroże Wielkie – budowa i wdrażanie systemu informatycznego – dofinansowanie 228 743,92 zł
 • Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego
  dofinansowanie 3 881 191,23 zł
 • Przebudowa zabytkowego budynku gospodarczego na skansen górniczo-hutniczy wraz z zabytkowymi piecami hutniczymi i infrastrukturą turystyczno-kulturową w Leszczynie
  dofinansowanie 1 832 035,05 zł
 • Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej – dofinansowanie 1 050 000,00 zł
 • Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno-ekspozycyjnych – dofinansowanie 3 714 492,45 zł
 • Modernizacja dachu oraz zabezpieczenie kościoła p.w. św. Jakuba w Jakubowie – dofinansowanie 814 795,35 zł
 • Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap III – dofinansowanie 2 931 806,34 zł
 • Kaplica Hochberga przy Kościele św. Wincentego i Jakuba we Wrocławiu – dofinansowanie 6 602 699,53 zł
 • Remont i rozbudowa zabytkowego budynku Teatru Miejskiego – siedziby MDK w Bolesławcu przy ul. Teatralnej 1 – dofinansowanie 1 475 437,90 zł
 • Dolnośląskie Centrum Filmowe (przebudowa Kina „Warszawa” we Wrocławiu) (projekt umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych)dofinansowanie
  7 319 520,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łaguszów Wielki i Dobromil w Gminie Radwanice – dofinansowanie 4 778 807,10 zł
 • Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolbromek – dofinansowanie 13 131 981,47 zł
 • „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko – budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy (projekt umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych) dofinansowanie 5 000 000,00 zł
 • „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku, stojącego na placu Pokoju 1 przy Kościele Pokoju w Świdnicy, na Centrum Promocji i Partnerstwa UNESCO – dofinansowanie 1 358 729,90 zł
 • Przebudowa i rozbudowa (rekompozycja) budynku klasztornego Sióstr Szkolnych De Notre Dame, Wrocław ul. Św. Marcina 12 – dofinansowanie 6 004 373,96 zł
 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zimnik, Niedaszów i Marcinowice, modernizacja stacji uzdatniania wody w Targoszynie i sieci wodociągowej w miejscowości Targoszyn oraz modernizacja Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie –
  dofinansowanie
  8 070 202,78 zł
 • Budowa Środkowsudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce – dofinansowanie 19 964 646,18

 

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013:

 

 • Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II – dofinansowanie 22 210 245,00 zł

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

 

 • Budowa kanalizacji sanitarnej – tranzyt Tyniec Legnicki – Ruja oraz dla miejscowości Ruja – dofinansowanie 1 988 273,00 zł
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wądroże Wielkie w miejscowości Granowice i Wądroże Wielkie – dofinansowanie 3 750 347,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wilczyce – dofinansowanie 1 997 436,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zofiówka – dofinansowanie 981 018,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej – dofinansowanie 2 751 093,00 zł
Lista wybranych projektów realizowanych w latach 2004 - 2006

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006:

 • Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Gromadce – dofinansowanie  3 855 496,94 zł
 • Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – dofinansowanie 9 646 425,00 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Podolany, obręby Podolany, Gierałtowiec, Lubiaków – dofinansowanie 1 258 247,19 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wyskok – dofinansowanie 412 507,76 zł
 • Budowa drogi gminnej Rokitnica – Wilków – dofinansowanie 712 728,78 zł
 • Budowa drogi gminnej Prusice – Wilków – dofinansowanie 639 343,71 zł
 • Budowa drogi gminnej Brennik – Podolan – dofinansowanie 505 126,23 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zębowice (Gmina Paszowice) – dofinansowanie 1 294 359,80 zł
 • Wyposażenie w sprzęt medyczny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerzawie – dofinansowanie 84 847,00 zł
 • Zakup i uruchomienie kriokomory w Aquapark w Polkowicach – dofinansowanie 350 946,44 zł
 • Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – modernizacja ulicy Grabskiego – dofinansowanie 1 901 317,80 zł
 • Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie
  dofinansowanie 6 374 999,97 zł
 • Rozbudowa transportu publicznego w Legnicy wraz z zakupem taboru autobusowego – dofinansowanie 3 274 828, 67 zł
 • Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie oraz budynku Przychodni Rejonowej w Bogatyni – dofinansowanie 429 460,97 zł
 • Utworzenie regionalnego centrum rekreacyjno – rehabilitacyjnego
  w Aquaparku w Polkowicach – dofinansowanie 2 723 197,35 zł
 • Rewitalizacja obiektów Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
  dofinansowanie 1 596 090,53 zł
 • Budowa lokalnej bazy turystycznej – Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na schronisko w Jemielnie – dofinansowanie 887 825,00 zł
 • Rewitalizacja poddasza użytkowego powojskowego budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy – dofinansowanie 1 160 106,00 zł
 • Budowa infrastruktury drogowej dla terenu handlu i usług w rejonie ulic Leśnej i Legnickiej w Lubinie – dofinansowanie 2 090 793,90 zł

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia w latach 2004-2006:

 

 • Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Leszczynadofinansowanie 1 657 442,31 zł

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG w latach 2004-2006:

 

 • Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół w Górze – dofinansowanie 1 283 437,25 zł
 • Likwidacja ocieplenia z płyt azbestowych połączona z termomodernizacją kompleksu budynków Starostwa w Legnicy – dofinansowanie 3 896 394,00 zł
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA: 217 975 689,26 zł