Konkurs o dotacje dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2007-2013

Konkurs o dotacje dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2007-2013

15:58 20 Sierpień w Aktualności

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła  konkurs o dotacje w ramach działania 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”.

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ O WSPARCIE:

O wsparcie w ramach schematu 1.1.A2 RPO WD mogą ubiegać się MŚP tj. mali i średni przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą  powyżej 2 lat.

JAKIE PROJEKTY:

  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000,00  PLN;
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 600 000,00  PLN;

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA: 

do 50% wydatków kwalifikowanych

Więcej informacji i szczegółów na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej:
www.dip.dolnyslask.pl

Zródło:
www.dip.dolnyslask.pl/1599/uwaga-konkurs-o-dofinansowanie-dla-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw.html