Konferencja: „ROLNICTWO WSPIERANE SPOŁECZNIE – ZMNIEJSZENIE BARIER WEJŚCIA NA RYNEK DLA DOLNOŚLĄSKICH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI”

Konferencja: „ROLNICTWO WSPIERANE SPOŁECZNIE – ZMNIEJSZENIE BARIER WEJŚCIA NA RYNEK DLA DOLNOŚLĄSKICH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI”

09:31 30 Październik w Aktualności

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytucja odpowiedzialna za treść agendy – Stowarzyszenie Żywność dla Przyszłości.