KONFERENCJA – FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014-2020

KONFERENCJA – FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014-2020

22:38 27 Wrzesień w Aktualności

Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg i Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna organizują pod patronatem prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego konferencję pn. Fundusze unijne dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020.

Konferencja odbędzie się 6 października br. w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy placu Wolności 4 o godz. 10. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona, dlatego warto jak najszybciej zarejestrować swoje zgłoszenie na formularzu poniżej.

Specjaliści zapoznają uczestników z możliwymi formami wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, finansowaniem rozwoju przedsiębiorstw w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, wsparciem dla przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz z instrumentami finansowymi dla biznesu w programach ramowych Unii Europejskiej.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

  • 9.30 – 10.00     Rejestracja uczestników konferencji
  • 10.00 – 10.15    Inauguracja konferencji.

Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy,

Tadeusz Maćkała – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA,

Rafał Jurkowlaniec – Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA;

Wystąpienie gościa specjalnego Pani Ilony Antoniszyn-Klik – Podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki.

  • 10.15 – 11.00     Możliwe formy wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Renata Granowska – Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej;

  • 11.00 – 11.20    Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Małgorzata Szczepańska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki;                                                                                           

  • 11.20 – 11.40    Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020

Agnieszka Michalska – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki;       

  • 11.40 – 12.00    Instrumenty Finansowe dla biznesu w programach ramowych Unii Europejskiej

Piotr Matwiej, Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej;

  • 12.00 – 12.15 Dyskusja i podsumowanie spotkania.

 

Gościem specjalnym konferencji będzie Pani Ilona Antoniszyn-Klik – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW:

Formularz zgłoszeniowy
  1. (wymagane)
  2. (wymagany poprawny email)