ISO 9001

System zarządzania jakością ARR ARLEG S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy funkcjonuje na rynku polskim od 1991 r. Spółka, aby sprostać wymaganiom stawianym przez rynek, a przede wszystkim aby zaspokoić rosnące potrzeby i oczekiwania klientów oraz innych stron zainteresowanych, przez cały okres swojej działalności intensywnie rozwija się w oparciu o ustaloną strategię rozwoju przedsiębiorstwa, stawiając przede wszystkim na wysoką jakość usług, konkurencyjność cenową, szybką i terminową realizację zleceń oraz wysoki standard obsługi klienta.Od roku 2000 Spółka jest akredytowanym ośrodkiem Krajowego Systemu Usług dla MSP – certyfikat Nr 212/2004 potwierdzający wprowadzenie i stosowanie systemu jakości zgodnego ze standaryzacją ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP w zakresie usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych

Mając na uwadze konieczność stałego doskonalenia funkcjonowania organizacji, świadczenia usług najwyższej jakości oraz podnoszenia poziomu standardu obsługi, a także zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów, Zarząd ARR ARLEG S.A. w Legnicy podjął decyzję o zastosowaniu w Spółce nowoczesnych, skutecznych i sprawdzonych metod zarządzania.

W związku z powyższym, na przełomie roku 2003 i 2004 został ustanowiony, udokumentowany i wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz Zasadami Akredytacji Krajowego Systemu Usług dla MSP.

Wdrożony System Zarządzania Jakością został poddany auditowi certyfikującemu, który przeprowadziła w miesiącu czerwcu 2004 r. firma „ZETOM CERT” Sp. z o.o. z Warszawy. Agencja uzyskała certyfikat systemu jakości Nr 89/SZJ/2004 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie realizacji usług doradczych, szkoleniowych oraz informacyjnych. Okres ważności certyfikatu: od 07.07.2004 do 06.07.2007. Jednocześnie Spółka pomyślnie przeszła audyt potwierdzający wprowadzenie i stosowanie systemu jakości zgodnego ze standaryzacją ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP w zakresie usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych. Spółka co roku poddawana jest auditom nadzoru. W lipcu 2007 r. Spółka przeszła z sukcesem audit recertyfikacyjny uzyskując certyfikat systemu zarządzania jakością Nr 89/1/SZJ/2007 z terminem ważności certyfikatu do dnia 20.08.2010 r.

W maju 2010 r. Spółka przeszła z sukcesem kolejny audit recertyfikacyjny uzyskując certyfikat systemu zarządzania jakością Nr 89/2/SZJ/2010 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym, informacyjnych i szkoleniowych z terminem ważności certyfikatu do dnia 20.08.2013 r.

We wrześniu 2013 r. odbył się kolejny już audit recertyfikacyjny połączony z auditem rejestrującym w zakresie usług proinnowacyjnych. W wyniku pozytywnego przejścia auditu Spółka uzyskała certyfikat systemu zarzadzania jakością Nr 89/3/SZJ/2013 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym, informacyjnych oraz szkoleniowych z terminem ważności certyfikatu do dnia 20.08.2016 r.

W grudniu 2016 r. odbył się czwarty już audit recertyfikacyjny połączony z audytem rejestrującym w zakresie usług finansowych. W wyniku pozytywnego przejścia auditu Spółka uzyskała certyfikat systemu zarzadzania jakości Nr 89/4/SZJ/2017 w zakresie świadczeniu usług doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym, informacyjnych, szkoleniowych oraz finansowych – udzielanie pożyczek”