Informacja z dnia 14-05-2018 r. dotycząca unieważnienia postępowania w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski prawniczy” dla 1 uczestnika.

Informacja z dnia 14-05-2018 r. dotycząca unieważnienia postępowania w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski prawniczy” dla 1 uczestnika.

12:10 14 Maj w Aktualności, Zapytania ofertowe

Informacja z dnia 14-05-2018 r. dotycząca unieważnienia postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 28.03.2018 r. na stronie Bazy Konkurencyjności pod numerem 1099799, na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA (www.arleg.eu), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski prawniczy” dla 1 uczestnika.

Nr sprawy: 10/8.5/BK/2018  

Unieważnienie postępowania 14.05.2018