Informacja z dnia 11-05-2018 r. dotycząca unieważnienia postępowania w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Kurs języka angielskiego – poziom średniozaawansowany” dla 1 uczestnika.

Informacja z dnia 11-05-2018 r. dotycząca unieważnienia postępowania w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Kurs języka angielskiego – poziom średniozaawansowany” dla 1 uczestnika.

13:30 11 Maj w Aktualności, Zapytania ofertowe

Nr sprawy: 9/8.5/BK/2018

Informacja z dnia 11-05-2018 r. dotycząca unieważnienia postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 22.03.2018 r. na stronie Bazy Konkurencyjności pod numerem 1098256 oraz na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA (www.arleg.eu), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Kurs języka angielskiego – poziom średniozaawansowany” dla 1 uczestnika.                  

Unieważnienie postępowania 11.05.2018