Informacja – Wybór oferty Język angielski prawniczy 16.04.2018

Informacja – Wybór oferty Język angielski prawniczy 16.04.2018

12:08 16 Kwiecień w Aktualności, Zapytania ofertowe

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 16-04-2018 r. dotycząca zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 28.03.2018 r. na stronie Bazy Konkurencyjności pod numerem 1099799 oraz na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA (www.arleg.eu), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski prawniczy” dla 1 uczestnika.

 

Wybór oferty Język angielski prawniczy 16.04.2018