Informacja – Wybór oferty Język angielski na poziomie średnio-zaawansowanymy 05.04.2018

Informacja – Wybór oferty Język angielski na poziomie średnio-zaawansowanymy 05.04.2018

08:50 06 Kwiecień w Aktualności, Zapytania ofertowe

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 05-04-2018 r. dotycząca zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 22.03.2018 r. na stronie Bazy Konkurencyjności pod numerem 1098247 oraz na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA (www.arleg.eu), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski na poziomie średnio-zaawansowanym” dla 1 uczestnika.

Nr sprawy: 8/8.5/BK/2018  

Wybór oferty Język angielski na poziomie średnio-zaawansowanymy 05.04.2018