Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego

15:02 07 Grudzień w Aktualności

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 07-12-2017 r.

dotycząca zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 27.11.2017 r. na stronie Bazy Konkurencyjności pod numerem 1071292 oraz na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA (www.arleg.eu) w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn. „Prawo jazdy kat. D po BC z kwalifikacją wstępną przyspieszoną z zakresu przewozu osób” 

Pobierz: Wybór oferty 07.12.2017