Informacja o podpisaniu umowy partnerskiej

Informacja o podpisaniu umowy partnerskiej

22:09 28 Wrzesień w Aktualności

W  dniu 28 września 2016 r. w Legnicy podpisano umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu pn.: „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” w ramach RPO WD 2014-2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

 

Projekt będzie realizowany od listopada br. na terenie Dolnego Śląska w partnerstwie pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA (Liderem Partnerstwa) a Partnerami: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki SA oraz Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA. Wartość projektu to 43 524 945,59 zł.

 

Wsparcie w ramach projektu kierowane będzie do przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z systemu Rejestru Usług Rozwojowych oraz dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.