PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY UBIEGANIU SIĘ O POŻYCZKĘ