Zapytania ofertowe

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego”

16:18 27 Styczeń w Aktualności, Zapytania ofertowe

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”.  Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29...

Przetarg nieograniczony p. „Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego”

22:47 02 Styczeń w Aktualności, Zapytania ofertowe

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników.  Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29...

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa infrastruktury informatycznej

13:12 16 Grudzień w Aktualności, Zapytania ofertowe

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa infrastruktury informatycznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników.  Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo...

Zapytanie cenowe

15:17 15 Kwiecień w Zapytania ofertowe

zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt systemowy PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Pobierz treść zapytania (15 kwietnia 2015)...

Zapytanie cenowe w ramach projektu „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”

14:46 20 Marzec w Aktualności, Zapytania ofertowe

zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt systemowy PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Pobierz treść zapytania (word)...

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”

08:58 13 Luty w Zapytania ofertowe

zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt systemowy PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Zapytanie cenowe 1 - 2015.02.13 - strona internetowa (13.02.2015) ...

Zapytanie cenowe na doradztwo

13:08 09 Luty w Zapytania ofertowe

ZAMAWIAJĄCY ARR „ARLEG” S.A. Z/S W LEGNICY PRZEDKŁADA ZAPYTANIE O CENĘ NA DORADZTWO W ZAKRESIE OKREŚLENIE KIERUNKÓW ROZWOJU INICJATYWY KLASTROWEJ POPRZEZ ANALIZĘ POTENCJAŁU I POTRZEB FIRM ZRZESZONYCH W POWIĄZANIU KOOPERACYJNYM   Pobierz:  Zapytanie cenowe na doradztwo zakresie określenie kierunków rozwoju inicjatywy Notatka z wyboru wykonawcy.pdf (31.03.2015) ...

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”

14:56 05 Luty w Zapytania ofertowe

zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt systemowy PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Zapytanie-cenowe-1-2015.02.05-strona-internetowa.doc (o5.o2.2015) ...

Zapytanie o cenę na zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem oraz wynajem sali szkoleniowej wraz z serwisem kawowym

22:48 02 Grudzień w Zapytania ofertowe

Zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z/s w Legnicy przedkłada zapytanie o cenę na zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem oraz wynajem sali szkoleniowej wraz z serwisem kawowym Załączniki: Zapytanie cenowe na usługi hotelowe w dniach 10.11.12.12.2014r. (2 grudnia 2014) Zapytanie cenowe na usługi hotelowe w dniach 10-11-12.12.2014r. (wersja edytowalna)   Notatka z wyboru wykonawcy na usługi hotelowe w dniach 10.11.12.12.2014r. (8 grudnia 2014)    ...

Zapytanie cenowe na doradztwo IT

13:49 02 Grudzień w Zapytania ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w zakresie analizy potrzeb technologicznych dot. sprzętu it, oprogramowania oraz usług IT na rzecz Inicjatywy klastrowej skupionej wokół rynku mieszkaniowego  w ramach projektu pn. „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo-zachodniej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dz. 5.2. Na przedmiot zamówienia składa się: przeprowadzenie...

Zapytanie o cenę na doradztwo dla firmy

12:40 01 Grudzień w Zapytania ofertowe

Zamawiający ARR „ARLEG” S.A. Z/S w Legnicy przedkłada zapytanie o cenę na doradztwo dla firmy. Szczegóły oraz formularz ofertowy w załączniku: Załączniki: Zapytanie cenowe na doradztwo dla firm. (01.12.2014) Zapytanie cenowe na doradztwo dla firm. (wersja edytowalna)   Notatka z wyboru wykonawcy doradztwo dla firm. (05.12.2014)  ...

Zamawiający ARR ARLEG S.A. z/s w Legnicy przedkłada zapytanie o cenę na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową

12:20 17 Listopad w Zapytania ofertowe

Zamawiający ARR ARLEG S.A.  z/s w Legnicy przedkłada zapytanie o cenę na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową Załączniki: Zapytanie cenowe na sale i catering w dniach 09.12.2014r. (17.11.2014) Zapytanie cenowe na sale i catering w dniach 09.12.2014r. (wersja edytowalna)   Notatka z wyboru wykonawcy na wynajem sali i catering w dniach 09.12.2014r. (28.11.2014)    ...

Zapytanie cenowe

12:41 10 Listopad w Zapytania ofertowe

ZAMAWIAJĄCY ARR „ARLEG” S.A. W LEGNICY PRZEDKŁADA ZAPYTANIE O CENĘ NA ZAPEWNIENIE NOCLEGU WRAZ Z WYŻYWIENIEM ORAZ WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z SERWISEM KAWOWYM Szczegóły poniżej: Zapytanie cenowe na usługi hotelowe w dniach 28-29.11.2014r. (10.11.2014) Zapytanie cenowe na usługi hotelowe w dniach 28-29.11.2014r. (wersja edytowalna) Ofertę cenową należy sporządzić w formie pisemnej (wypełniając niniejszy formularz) i dostarczyć do zamawiającego do dnia 24.11.2014 do godziny 12.00 do...

Zapytanie ofertowe na wynajem sali konferenyjnej

23:19 22 Wrzesień w Zapytania ofertowe

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. realizując projekt „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo-zachodniej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym - umowa nr U-POIG.05.02.00-00-029/10-02, zwraca się z prośbą o...

Zapytanie cenowe na zapewnienie noclegów

11:36 03 Wrzesień w Zapytania ofertowe

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. realizując projekt „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo-zachodniej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym - umowa nr U-POIG.05.02.00-00-029/10-02, zwraca się z prośbą o...

Zapytanie cenowe na transport

12:42 28 Sierpień w Zapytania ofertowe

Zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo-zachodniej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym - umowa nr U-POIG.05.02.00-00-029/10-02 przedkłada zapytanie o...

Przetarg nieograniczony na udzielenie gwarancji należytego wykonania zobowiązań

14:56 16 Listopad w Zapytania ofertowe

Przetarg nieograniczony na udzielenie gwarancji należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy jako dodatkowe zabezpieczenie dotyczące realizacji projektu pn.''AKCELERATOR INNOWACJI W OPARCIU O POTENCJAŁ NAUKOWY I GOSPODARCZY DOLNEGO ŚLĄSKA” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   Oferty należy składać do 25.11.2009 r. do godziny 08:45 Załączniki: Ogłoszenie SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) Rozszerzony opis projektu Statut spółki, aktualny odpis z KRS, Bilans + rachunek 2007, 2008, Bilans...