ARLEG – Akredytacje

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. posiada akredytację Ministerstwa Rozwoju w zakresie usług doradczych w zakresie innowacji (2016-2018)

 

ARR „ARLEG” S.A . w Legnicy jest akredytowanym wykonawcą usług w ramach następujących programów Unii Europejskiej:
Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo „ realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w następujących dziedzinach specjalizacji:

 • prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej
 • jakość
 • innowacje i technologie
 • wprowadzenie przez przedsiębiorców produktów na nowe rynki zagraniczne
 • pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej

Phare 2003 Regionalny Program Wsparcia dla MSP – Program Rozwoju Przedsiębiorstw realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie:

 • oceny konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa: analizy rynku i określenie czynników konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwój strategii przedsiębiorstwa
 • planowania inwestycyjnego: wniosek o finansowanie zewnętrzne i business plan inwestycji studium wykonalności inwestycji, ocena oddziaływania inwestycji na środowisko,

Phare 2003 Regionalny Program Wsparcia dla MSP – Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie:

 • planowania eksportu oraz rozwoju produktów eksportowych: ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach eksportowych oraz rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa,
 • rozwoju umiejętności związanych z marketingiem eksportowym: badanie rynku, kojarzenie partnerów oraz uczestnictwo w zagranicznych targach i wystawach,
 • rozpoczęcia działań eksportowych: program doradczy „Studium ABC eksportu dla MSP”.

Phare 2003 Regionalny Program Wsparcia dla MSP – Program Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie:

 • audit technologiczny,
 • identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie technologii informatycznych,
 • tworzenie specyfikacji technicznej związanej ze sprzętem i oprogramowaniem,
 • doradztwo w procesie negocjacji związanych z nabywaniem sprzętu i oprogramowania,
 • tworzenie opisu zakresu czynności na stanowiskach pracy związanych z technologią informatyczną, pomoc w procesie rekrutacji pracowników,
 • tworzenie działu do spraw technologii informatycznych w ramach przedsiębiorstwa,
 • tworzenie baz danych, lokalnych sieci, stron internetowych,
 • tworzenie aplikacji dla programów informatycznych,
 • pomoc i wsparcie techniczne na wezwanie, w zakresie rozwiązań wdrożeniowych/operacyjnych,
 • doradztwo w wyborze narzędzi informatycznych ulepszających zarządzanie

Phare 2002 Sektorowy Program Rozwoju MSP i Innowacji – Fundusz Wsparcia na Doradztwo „Wstęp do jakości” realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie:

 • wdrażania i doskonalenia systemów zarzadzania jakością
 • wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania środowiskiem

Phare 2002 Program Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w sektorze MSP – Program Rozwoju BHP realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie:

 • usług doradczych dot. oceny BHP w miejscu pracy, planowania i wdrożenia działań zapobiegawczych oraz opracowania technicznych projektów stosowania maszyn lub sprzętu ochraniającego stanowisko pracy
 • wdrażania i ulepszania systemu zarządzania BHP

Phare 2002 Przedsiębiorczość w Polsce: Regionalny Program Wsparcia dla MSP – Program Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstwrealizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie:

 • audit technologiczny,
 • identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie technologii informatycznych,
 • tworzenie specyfikacji technicznej związanej ze sprzętem i oprogramowaniem,
 • doradztwo w procesie negocjacji związanych z nabywaniem sprzętu i oprogramowania,
 • tworzenie opisu zakresu czynności na stanowiskach pracy związanych z technologią informatyczną, pomoc w procesie rekrutacji pracowników,
 • tworzenie działu do spraw technologii informatycznych w ramach przedsiębiorstwa,
 • tworzenie baz danych, lokalnych sieci, stron internetowych,
 • tworzenie aplikacji dla programów informatycznych,
 • pomoc i wsparcie techniczne na wezwanie, w zakresie rozwiązań wdrożeniowych/operacyjnych,
 • doradztwo w wyborze narzędzi informatycznych ulepszających zarządzanie.

Phare 2002 Przedsiębiorczość w Polsce: Regionalny Program Wsparcia dla MSP – Program Rozwoju Przedsiębiorstw realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie:

 • oceny konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa: analizy rynku i określenie czynników konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwój strategii przedsiębiorstwa
 • planowania inwestycyjnego: wniosek o finansowanie zewnętrzne i business plan inwestycji studium wykonalności inwestycji, ocena oddziaływania inwestycji na środowisko,

Phare 2002 Przedsiębiorczość w Polsce: Regionalny Program Wsparcia dla MSP – Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowychrealizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie:

 • planowania eksportu oraz rozwoju produktów eksportowych: ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach eksportowych oraz rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa,
 • rozwoju umiejętności związanych z marketingiem eksportowym: badanie rynku, kojarzenie partnerów oraz uczestnictwo w zagranicznych targach i wystawach,
 • rozpoczęcia działań eksportowych: program doradczy „Studium ABC eksportu dla MSP”.