„AKCELRATOR INNOWACJI” –NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU

„AKCELRATOR INNOWACJI” –NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU

15:45 08 Styczeń w Aktualności

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza  NABÓR WNIOSKÓW w ramach Funduszu Kapitałowego AKCELERATOR INNOWACJI.

Fundusz oferuje wsparcie doradcze i kapitałowe dla innowacyjnych pomysłów w początkowych etapach ich rozwoju, bez ograniczeń branżowych. Pomysły o najlepszym potencjale ekonomicznym i rynkowym mogą liczyć na zasilenie kapitałowe do kwoty 200 000 euro poprzez utworzenie spółki  z ARR „ARLEG” S.A.

Zapraszamy autorów innowacyjnych pomysłów: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki  nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Aby zgłosić swój pomysł wystarczy wypełnić Wniosek (dostępny na www.akcelerator.arleg.eu w zakładce „do pobrania”) oraz złożyć go osobiście, przesłać pocztą do siedziby ARR „ARLEG” S.A. lub wysłać drogą elektroniczną na adres akcelerator@arleg.eu.

Na zgłoszenia czekamy do 6 lutego 2015 roku.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.akcelerator.arleg.eu Informacji o Funduszu udziela p. Iwona Hajduk.