Spotkanie Grupy roboczej FIRECE

Spotkanie Grupy roboczej FIRECE

21:06 23 Październik w Projekt FIRECE

 W dniach 14 – 15 września 2017r.  w Wenecji we Włoszech Lider Projektu zorganizował pierwsze spotkanie w ramach projektu FIRECE.

 

Podczas pierwszego dnia spotkania omówiono główne cele i rezultaty jakie mają zostać osiągnięte w ramach projektu FIRECE. Zaprezentowano i dyskutowano nt. działań dotyczących zarządzania w projekcie, oraz związanych z promocją projektu i komunikacją pomiędzy Partnerami. Ponadto wybrani Partnerzy zaprezentowali przykłady dobrych praktyk związanych z instrumentami finansowymi wspierającymi gospodarkę niskoemisyjną w Niemczech, Czechach, Włoszech i Austrii.

 

Dnia 15 września 2017r. zaprezentowano i podjęto dyskusję na temat dwóch pakietów roboczych. Pierwszy z nich dotyczył działań związanych ze zwiększeniem kompetencji
w zakresie zarządzania regionalnymi planami energetycznymi i opracowywania planu FIRECE, natomiast drugi pakiet związany jest z wdrażanie instrumentów i działań związanych
z testowaniem i transferowalnością. Ponad spotkania zostały omówione również najważniejsze zagadnienia związane z aspektami finansowymi w projekcie FIRECE.

 

Spotkanie zakończyło się krótkim podsumowaniem przez Lidera projektu i zaplanowaniem pierwszych działań Partnerów w projekcie FIRECE.